OM Maker - tworzymy kreacje, wymyślamy koncepcje na reklamę Twojej Firmy

Strategie

Współpracujemy ze specjalistycznymi specjalistycznymi firmami układającymi strategie reklamowe, realizującymi badania rynku
i tworzącymi koncepcje reklamy/


OM Maker, wiedz dokąd zmierza Twoja reklama

Przy budowaniu strategii reklamowych wykorzystujemy wiedzę
i doświadczenie z wcześniej realizowanych kampanii.
Opracowujemy plan działania. Strategia reklamowa jest punktem wyjścia, realizowana w zgodzie z szerszą strategią marketingową firmy i sposobem komunikowania z rynkiem, daje możliwość realizacji skutecznych kampanii reklamowych. Kampania reklamowa projektu, produktu usługi czy całej firmy jest znacznym wydatkiem obarczonym ryzykiem. Dlatego etap tworzenia strategii jest ważny.

Nasze przyszłe działania reklamowe osadzamy w czasie, określamy miejsce w jakim promowany produkt jest teraz, wyznaczamy cele kampanii,jak to chcemy osiągnąć, sposoby weryfikacji i możliwości
płynnego reagowania na zmiany strategii w zależności od sytuacji. Kluczowym elementem strategii jest forma przekazu, komunikacji z dobrze zdefiniowanym i poznanym odbiorcą, dopasowanie się do jego sposobu myślenia i odpowiedni pomysł na dotarcie do niego. Wybór odpowiednich mediów i form komunikacji. Te i inne działania, dzięki którym wiemy dokąd zmierza reklama Twojej Firmy.


Kreacje

Współpracujemy z najlepszymi firmami tworzącymi kreacje reklamowe/
OM Maker, dobrze wyróżniające się produkcje reklamowe

Przykładowe produkcje: